En trygg aktør å handle med

Vi er vurdert til AA hos landets største kredttinformasjonsbyrå:

Nyheter fra Helse- og omsorgsdepartementet


Helseeiendomsforetaket Norske Helsehus

Vi bygger og driver helsehus for å sikre bedre helse og trivsel for brukere og helsearbeidere


→ Samhandling for å sikre hus for bedre helse

Norske Helsehus fokuserer på tre områder: Utbygging av bedre omsorgsboliger, eiendomsdrift av omsorgsbygg og utvikling av helsehus for et friskere liv i lokalmiljøet.

 


 → Ekspertise på eiendom og helsebehov

Vi kombinerer ekspertise på eiendom og finansiering med kunnskap om helse og effektive planløsning og god eiendomsdrift.

 


  → En betrodd eiendomspartner

Vi samhandler med kommuner, stiftelser og andre helseleverandører for å utvikle, finansiere og drive effektive helsehus og boliger tilrettelagt for brukere.